Ventilationsarbejde

Et godt indeklima er et must for at mennesker trives bedre indendørs og aktiv ventilation giver godt indeklima, raske huse og sunde mennesker.

I dag er stort alle nye ventilationsanlæg med varmegenvinding, som sikrer et bedre indeklima ved at ventilationsanlægget suger den varme, fugtige og beskidte luft ud fra bl.a. køkkenet, badeværelset og stuen og tilfører rent frisk luft. Den nye rene indblæsningsluft er genopvarmet med den gamle forurenede luft. Et moderne ventilationsanlæg kan i dag genvinde op til 95 procent af varmen fra den udsugede luft.
En bolig med et moderne anlæg giver luft hele dagen, og holder luftfugtigheden nede, så husstøvmiderne, som er en af de hyppige årsager til allergi, ikke overlever.

Undersøgelser viser, at sygefraværet på de danske arbejdspladser kan nedbringes med ca. 30% ved etablering af aktiv ventilation. Og det er jo egentlig ikke overraskende. For et godt indeklima er et must for at mennesker trives bedre indendørs. Aktiv ventilation giver godt indeklima, raske huse og sunde mennesker.

I dag er stort alle nye ventilationsanlæg med varmegenvinding, som sikrer et bedre indeklima ved at ventilationsanlægget suger den varme, fugtige og beskidte luft ud fra bl.a. køkkenet, badeværelset og stuen og tilfører rent frisk luft. Den nye rene indblæsningsluft er genopvarmet med den gamle forurenede luft. Et moderne ventilationsanlæg kan i dag genvinde op til 95 procent af varmen fra den udsugede luft. En bygning med et moderne anlæg giver luft hele dagen, og holder luftfugtigheden nede, så husstøvmiderne, som er en af de hyppige årsager til allergi, ikke overlever.

Vi skræddersyr gerne den optimale ventilationsløsning til jeres ønsker og behov – både til nye erhvervsbygninger og institutioner, helårsboliger og sommerhuse.