Naturvarmeanlæg

Alle eksperter er enige:
Vi kan opnå en betydelig reduktion af CO2 udslippet ved at se på boligens opvarmning.
Alternativerne er på plads, de er gennemtestede og de er tilmed gode investeringer.

For lige uden for din bolig findes der store mængder af gratis varme, som bare venter på at blive udnyttet. Den kommer fra solen, der året rundt varmer vores omgivelser op. Både sommer og vinter holder jorden og luften på solvarmen. Og med naturvarmeanlæg kan du effektivt udnytte den i din bolig.

Naturvarme har så mange fordelagtige egenskaber, at den med rette kan kaldes markedets bedste opvarmningsmetode. En påstand som rigtig mange tilfredse kunder er enige med os i.

Det er ikke usædvanligt at et skift fra oliefyr til naturvarme kan halvere husstandens varmeudgifter. Også hvad angår driftsikkerhed og levetid er naturvarme et stærkt alternativ til fjernvarme, naturgas, træpillefyr og brændeovn.

Hos Ryevad og Henriksen har vi stor viden og erfaring med rådgivning, levering og montering af klimavenlige opvarmningsformer. Varmepumper der udnytter solens oplagrede energi i jord eller luft, solfangere der udnytter solens energi direkte og træpillefyr der afbrænder organisk materiale.

 

  • Jordvarmepumper
  • Luft-til-vand varmepumper
  • Solvarme til opvarmning af vand
  • Træpillefyr

 

Fælles for dem alle er en CO2 reduktion på mindst 50 % i forhold til oliefyr. Nogle af teknologierne endda op til 80 %.
Hvilken løsninger er så den rigtige for dig og din bolig? Det vil vi gerne komme og give dig gode råd og professionel vejledning om.

Benyt dig af vores kompetence på dette lidt komplekse område.